MADU MAGNET | PATENT I MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE |STATISTIKA | KONTAKT | HOME

MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | THERAPEUTIC EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT | HOME

 

 

STATISTIKA MADU

   

  

BOLNI SINDROM - Postoji značajna korelacija - asocijacija poboljšanja stanja kod pacijenata uz primenu dodatne terpaije MADU P<0.000009 (N=120).

 

MADU MAGNET | PATENT i MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE | statistika |KONTAKT | HOME
MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | ThERAPEUTIC EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT | HOME