MADU MAGNET | PATENT I MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE |STATISTIKA | KONTAKT | HOME

MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | TERAPHEUTICAL EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT HOME


 

ABSTRACTS

ICMART 10th World Congress 2002

PRIMENA MADU- METODE U LECENJU OBOLJENJA LOKOMOTORNOG SISTEMA

Mandic Dusanka, Zupanc Darko, Djordjevic Drago

Abstrakt

Dejstvom magnetskog dubinskog unipolarnog orjentisanog polja (MADU) postižu se opšti i lokalni efekti na živi organizam. Lokani efekti su koriŠĐeni za tretiranje obolelih zglobova i tom prilkom dobijeni regenerativni efekti celokupne zglobne stuktre ukljucujuci kosit i hrskavicu. Iskustva stecena na humanom materijalu nakon obrade preko 500 pacijenata primenjena su na životinje pse i dobijeni slicni rezultati.
Period posmatranja se kretao od 5 do 36 meseci za ljude i preko godinu dana za zivotinje. Uspešnost metode je proveravana prema postignutim rezultatima zaustavljana progresije patološkog procesa i prema postignutim regenerativnim efektima u strukutri zgloba sto jepraceno kolincikim funkcionalnim statusom rtg snimcima, naime kod 67% slucaja dobijena je nova yglobna pukotina a kod 20% postignuto je zaustavljnje procesa propadanja tkiva koji cini zglobnu strukturu, kod 13% nisu zaustavljeni progredivni procesi tj. klinicka slika progresije propadanja tkiva se nastavila kao da terapija nije primenjena.


 

MADU MAGNET | PATENT i MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE | statistika |KONTAKT | HOME
MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | TERAPHEUTICAL EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT | HOME